let's pizza

זכיינות

יש לך מיקום אסטרטגי

למכונה?

כמו: באולינג, משחקיה, סנוקר, בתי חולים, מוסדות לימוד, ועוד.. 

בואו להשקיע במכונת הפיצה הניידת LETS PIZZA !