let's pizza

המיקומים שלנו

מיקום המכונה

המכונה מכינה פיצה ללא מגע יד אדם, ממרכיבים טריים המיוצרים
בישראל ובייצור בלעדי של החברה.

מיקמנו את המכונות שלנו בבתי החולים הנבחרים בארץ:
שיבא תל השומר, איכילוב, אסותא.

וכן בבסיסי צבא, מכון וייצמן .

המכונות שלנו נמצאות בבתי החולים הנבחרים:

ביה"ח שיבא מיון ילדים

איכילוב בי"ח דנה מיון ילדים

ביה"ח שיבא מיון ראשי

אסותא אשדוד מיון ראשי

ביה"ח שיקום מבוגרים גריאטריה

ביה"ח שיבא שיקום צעירים

תמונות מהשטח